Jobbik Székesfehérvár - Tián József (2.vk. képviselőjelölt): Az aradi Vértanúk misztériuma (2014)

Tián József (2.vk. képviselőjelölt): Az aradi Vértanúk misztériuma (2014)

Készült: 2014. október 08. szerda Írta: Fazakas Attila

A tényszerű történelmet mindenki ismeri! A nem túl távoli múlt rögzített dokumentumai pontosan tárják fel az eseményeket.

A feudalizmus válsága az 1800-as évek első felében, az ebből kialakult, Európán végigsöprő forradalmi hullám eredményei, következményei. E forradalmi tett – sorozat Hazánk történetének is legszebb lapja. Így a márciusi forradalom és vívmányai, az elnyomók és árulók katonai kísérleteit követő szégyenteljes veresége, a semmiből teremtett magyar hadsereg dicsőséges csatái. Végül a nemzetközi összefogás, a nemzetiségek szembeállítása a magyarsággal, vezetett a forradalom leveréséhez, a véres

megtorláshoz.
A felsorolt tények, események talán még szinopszisnak is kevesek a valóság megértéséhez, elemzéséhez. Történészeink, hazaiak és külföldiek, igen pontos, jó tényfeltáró munkát végeztek! Legyen áldás tevékenységükön! Nem is Őket szeretném kiegészíteni, hanem csatlakozni hozzájuk 1848 alig bizonyítható, de nyilvánvaló misztériumaival.
A hit misztériuma ismételten, néhány napja érintett meg a Sukorói református templomban. Évente ismételjük a 48. szeptember 28-i haditanács eseményeit.

Szinte félve várjuk annak az éles vitának az eredményét ahol a győzelembe vetett hit és a hideg katonai mérlegelés csap össze!

Minden évben újra és újra átérzem azt az óriási hitbéli győzelmet, amit a reális katonai számítások fölött aratott.
És a hit bizonyított! Pákozdon Jelasic 30 ezer fős serege, 18 napos hadjárat után csúfos vereséget szenvedett, az alig felszerelt, néhány hét alatt toborzott magyar, újonc seregtől.

A hitet a gyávaság misztériumával folytatom!
A katonai erkölcstől távol álló bosszút, a tömeges kivégzéseket, vérengzést a „bresciai hiéna” Haynau nevéhez kötik.

Mi is történt a valóságban? Ferenc József írta Haynau számára: „……. a legnagyobb szigorúság a kompromittáltakkal szemben. Sok fejnek kell lehullania, mint a kiemelkedő mákfejeknek, ha az ember fölöttük ellovagol.”

Később Anton von Schmerling osztrák igazságügy miniszter így fogalmaz a büntetésekre vonatkozólag: „…. Általánosságban ki lehet mondani, hogy a legvétkesebbeknek a törvények szerint kell lakolniuk, a kevésbé vétkesek esetében pedig báró Haynau táborszernagyra kell bízni, hogy másfajta büntetést szabjon ki rájuk.”

A halálos ítéleteket a császárhoz kellett volna felterjeszteni, de az udvar és Ernst törzshadbíró tudtával nem tették meg! Így a császár a vérengzésben „tiszta” maradt.

I. Miklós orosz cár diplomáciai úton kérte a császárt: „…. a cárt érzékenyen érintette Medem gróf Úr új híradása a Magyarországon történt számos katonai kivégzésről, és hogy személyes érzéseiben érzi sértve magát, …..”

Pedig ugyanez a Miklós cár adta át az oroszok előtt fegyvert letevő tábornokokat az osztrákoknak.

Így aztán a gyáván meglapuló cári és császári udvar nem lehet gyalázatos bosszúálló, és felelős, csak a „fejgörcsök embere”, q félig őrült Haynau!

A jóslat misztikuma sem kevésbé meglepő.

Október 6-án nem csak Aradon voltak kivégzések. Ezen a napon Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. Halála után fennmaradt egy Ferenc Józsefre mondott családi átok: „AZ ég és pokol pusztítsa el boldogságát! Minden nemzetsége vesszen ki a föld színéről! Őt magát azonban verje meg az Isten, akik legközelebb állnak szívéhez!Az élete csak rombolás legyen, s gyermekei nyomorultul pusztuljanak el!”

Azt tartották, hogy a császár famíliájának 13 áldozattal kell bűnhődnie az aradi vértanúkért.

1.Ferenc József első gyermeke, Zsófia 1857-ben, alig több mint 1 éves korában meghalt.
2.Sógornője, Charlotte mexikói császárné 1867 márciusában megőrült.
3.Alig két héttel később Habsburg Matild főhercegnő tűzhalál áldozata lett.
4.Újabb két hétbe se telt, és Queretaróban agyonlőtték Ferenc József öccsét, Miksa császárt.
5.1889. január 30-án következett be a mayerlingi tragédia, amikor Rudolf trónörökös lett öngyilkos.
6.1891-ben a tengereken eltűnt a főhercegi rangjáról lemondott furcsa Habsburg, Nepomuk János Szalvátor, aki az Orth János nevet vette fel.
7.Lovas baleset áldozata lett Vilmos Ferenc Károly főherceg.
8.Vadászbalesetben elhalálozott Ferenc József unokatestvére, László főherceg.
9.Tűzvész áldozata lett Zsófia főhercegnő, Ferenc József sógornője.
10.1898. szeptember 10-én Genfben egy Lucheni nevű anarchista leszúrta Erzsébet királynét.
11.Mérgezésben meghalt a 19 éves Klotild főhercegnő.
12.13. Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét Chotek Zsófiát.

A hazai misztikuma már szinte a csodák birodalma!

Aulich Lajos császári tiszt;
Damjanich János határőr tiszt;
Dessewffy Aristid birtokos nemes;
Kiss Ernő császári tiszt;
Knézich Károly császári tiszt;
Lacner György császári tiszt;
Lázár Vilmos császári tiszt;
Leinigen-Wsterburg Károly császári tiszt;
Nagysándor József huszárkapitány;
Pöltenberg Ernő huszárkapitány;
Schweidel József császári tiszt;
Török Ignác mérnökkari tiszt;
Vécsey Károly császári tiszt;

Valamennyien komoly, megalapozott egzisztenciával bíró, anyagi, erkölcsi kényszer nélküli katonai vezetők. A forradalom és szabadságharc előtt nem, vagy csak hallomásból ismerték egymást. Gyakori kutatói fanyalgás róluk, hogy nagy részük nem magyar! Hát ki a magyar, ha ők nem!? Ők, akik életüket, vérüket adták az Isten adta Kárpát-hazáért, Mária oltalmába adott földünkért! Ki merészeli a nemzetiségi származást a hazáért adott vértanúság elé helyezni? Igenis Ők a legnagyobb magyarok!

Itt van a Meleg Vizek országának több ezer éves varázsa, a föld szíve, a magarság küldetése! Aki itt él, ezért a földért áldoz, ha kell vértanúságot vállal az magyar! Éppen ezért igaz Tamási Áron (?) örök érvényű maghatározása:

„Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan!”

Talán érdemtelenül, de utoljára említem az emlékezés misztikumát!

Az emlékezés kultusza már órákkal a kivégzések után megkezdődött. Tömegek érkeztek a kivégzés helyére imádkozni, gyászolni. Emlékmű vagy szobor felállítására csak a kiegyezés után nyílt lehetőség. Először egy kiszáradt eperfa és egy kereszt jelezte a kivégzés helyszínét a fa ágaira ragasztott nevekkel, Barabás Béla édesapja által kiszállíttatva.

1871-ben az Aradi Honvédegylet emlékkővel váltotta le a kiszáradt eperfát. A ma látható obeliszket 1881-ben állították. Vele együtt született a szellemi- és képzőművészetek számos alkotása! Versek, festmények, fafaragások, közterek elnevezése és emlékhelyei. Az aradi, hányatott sorsú Szabadság-szobor; a kiskőrösi Vértanúk fala.emlékmű; a Vas megyei Rátót községben a Deák Ferenc által alapított és ültetett Aradi-park tölgyei, ami azóta is védett, gondozott park. A 13 tölgyből hat kiszáradt, melyeknek pótlását az öreg fák leszármazottaiból végzik.
És van még egy nehezen leírható, de annál fontosabb emlékhely, ami a szívünkben a világ minden becsületes magyarjának szívében rejtezik! Ez az emlékhely soha nem változik, soha le nem bontható, soha meg nem szüntethető!

Amíg magyar él a Földön soha nem felejtjük a Vértanúk, a 48-as forradalom üzenetét.

click mapHazai PályaJobbik Magyarországért MozgalomMagyar Remény MozgalomAlfahírJobbikTVFehér megyei Jobbik
click mapVona GáborKovács Béladr. Morvai Krisztinadr. Gaudi-Nagy Tamás
click mapJobbik Székesfehérvárért blogNemzeti EgyletekAtilla Király NépfőiskolaVándor vásárCsengey Dénes KönyvtárKuruc.info
Thursday the 22nd. Affiliate Marketing.